Meie teenused

Rail transport

Raudtee kaubavedu on mõeldud suurte kaubakoguste teisaldamiseks

Kaubaveod raudteel jagunevad kaheks: kohalikud veod, mille käigus ei ületata riigipiire ning rahvusvahelised veod, mille käigus ületatakse vähemalt Eesti riigipiir.

Kohalikud veod võivad olla nii kaubajaamade vahelised kui ka näiteks ettevõtte siseveod nende endi territooriumil või ettevõtte erinevate üksuste vahel, kus kaupu laaditakse ettevõtte enda territooriumil.

Rahvusvaheline vedu on kaubavedu Eesti Vabariigi piiri ületamisega. Veod jagunevad transiit-, eksport- ja importvedudeks.

Transiitveoks loetakse kaubavedu läbi Eesti Vabariigi. Siinjuures ei ole oluline, millist veoliiki kasutades kaup Eestisse on jõudnud või siit lahkub, tähtis on, et vähemalt ühe piiriületuse teeks kaup raudteel. Maismaatransiidiks loetakse vedu, kui see toimub kahe raudtee piirijaama vahel ning kaup liigub ainult raudteel.

Eksportveoks loetakse kaupade väljavedu algjaamast läbi piirijaama Eestist välja. Importvedu on seevastu välisriigist kauba sissevedu lõpliku sihtjaamaga Eesti territooriumil.

Rahvusvahelised veod toimuvad vastavuses järgmiste regulatsioonidega:

  • rahvusvaheline raudteekaubaveo kokkulepe (SMGS);
  • rahvusvaheline raudtee transiittariif (MTT) ;
  • SRÜ riikide, Gruusia, Läti ja Eesti raudteede tariifipoliitika (tariifikokkulepe);
  • veoeeskiri.

Rahvusvahelised veod vormistatakse SMGS saatekirjaga, kohalikud veod EKS saatekirjaga.

Meie ekspediitorid organiseerivad vedusid sadade veokitega üle maailma

Tänu laiale partnerite võrgustikule pakume nii täiskoormate kui osakoormate transporti nii haagistes kui ka konteinerites.

Tänu konteinervedude osakonnale organiseerime kaubavedusid konteinerites üle maailma.

Vajadusel pakume lisa veosekindlustust.

Seega kui Sinu mureks on rahvusvaheline kaubavedu, siis võta meiega julgesti ühendust. Aitame nii transpordi, tolliformaalsuste, veosekindlustuse kui hea nõuga.

Pakume globaalset mereveoteenust nii täis- (FCL) kui osakonteineritele (LCL)

Teostame vedusid nii saatja laost kui sadamast kliendi laoni.

Omame väga head agendivõrku üle maailma, mis omakorda võimaldab pakkuda paindlikke ning kiireid veolahendusi.

Vajadusel abistame tolliprotseduuridega.

Nii Multimodaalse kui ka Intermodaalse transpordi eelised on seotud kõige efektiivsema kombinatsiooniga erinevatest transpordiliikidest, optimaalseima tarneajaga, väiksemate kapitalikuludega ja transpordikulude kontrolliga

Selline veoteenus ühendab endas kahte või enamat transpordiliiki, näiteks laeva- ja autotarnet. Kombineerimine tagab paindliku ning energiat, aega ja raha säästva kaubatranspordi.

Meil on sel alal suured kogemused ja koos leiame Teie jaoks parima lahenduse.

Vajad lisainfot või eriteenust?

Vastame Teie küsimustele esimesel võimalusel

Osutame teenuseid kogu maailmas

Miks oleme parimad?

Professionaalne meeskond

Kiire teenindus

Täiuslik dokumentatsioon

Paindlikud lahendused

Võta meiega ühendust kohe

Vastame Teie küsimustele esimesel võimalusel

RZD
MSC
Transiidikeskus
EVR Cargo

Kirjuta Meile

© 2017 MTF. All Rights Reserved.